KOSEKIKO AND CHORYO

Huang Shigong (Kosekiko) and Zhang Liang (Choryo) by Utagawa Toyokuni (1769-1825)

Source: artvalue.com

Kosekiko and Choryo Tsuba - Mumei Kyo-Shoami

Kosekiko and Choryo Fuchi-Kashira - Mumei Kyo-Kinko

Kosekiko and Choryo Menuki - Mumei Kaga-Goto

Kosekiko and Choryo Kozuka - Mumei Kaga-Goto